Thuishulp ’t Steunpunt

‘t Steunpunt is er voor diverse vormen van kortdurende hulpverlening, zoals:

• Het doen van boodschappen
• Opvang van kinderen in geval de moeder tijdelijk moet worden ontzien
• Hulp ter ontlasting van familieleden bij een acuut ziekbed of opname in een ziekenhuis, bijv. koken
• Kortdurende huishoudelijke ondersteuning
• Bij ziekte kortdurende hand- en spandiensten bieden bij de verzorging (is alleen aan de orde als de vrijwilliger een zorgachtergrond heeft)
• (Op advies van de kerkenraad) bezoeken van/voorlezen aan (eenzame) ouderen/ alleenstaanden
• Meehelpen met de ouderenochtend/lunch; vindt 3x per jaar op donderdag plaats
• Mannenklussen voor ouderen en alleenstaanden, in en om het huis
• Het verzorgen van vervoer

De vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor het verzorgen van een maaltijd en vervoer.
In afstemming met de kerkenraad kan er nu ook via ‘t Steunpunt meegedacht worden met langdurige hulpvragen. Binnen onze vrijwilligersorganisatie is Josephine van As hiervoor contactpersoon. Zij is een schakel tussen enerzijds de mensen met langdurige zorg en hun omgeving, anderzijds de kerkelijke gemeente en Helpende Handen (vereniging langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten, voor reformatorische mensen met een beperking).

Bij langdurige hulpvragen kunt u denken aan:

• Hulp voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De contactpersoon zet zich in voor hen die permanent allerlei soorten zorg nodig hebben, maar ook voor hun verwanten/familieleden.
• Hulp voor leden en doopleden met ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum, en andere ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Ook voor de gezinnen waarvan zij deel uitmaken.

Hebt u een (kort- of langdurige) hulpvraag, neem dan gerust contact met ons op!
Telefoonnr. ’t Steunpunt: 06-51506193 (bereikbaar op maandag t/m zaterdag tussen 8:30u -9:30u).
Emailadres:

Vriendelijke groet, Josephine van As, Joke Berkhof, Ria Jansen, Willemijn Methorst en Marja Visser