In het voorjaar (de maanden januari tot en met april DV) hopen we weer een nieuwe cursus te starten vanuit Paradijsbloem, voor jongeren die verkering hebben en zo toegroeien naar een huwelijk.
Jullie zijn van harte uitgenodigd om je aan te melden voor de cursus. De serie bestaat uit 5 avonden rondom diverse aspecten van het huwelijk. Je moet dan denken aan de geestelijke pijler, de sociale pijler, de emotionele pijler en de lichamelijke pijler.
Na een korte inleiding gaan jullie samen nadenken over een aantal vragen en casussen. Al met al hopen we jullie zo mede voor te bereiden op jullie huwelijk.

Hartelijk welkom, Aleida en Henk van Grol. Je kunt je aanmelden via het mailadres . Je mag ook bellen: 033-2770626.

De landelijke organisatie van Paradijsbloem heeft ook een website: www.paradijsbloem.nl

Achtergrondinformatie

Paradijsbloem geeft huwelijkstoerusting op basis van de Bijbelse visie op het huwelijk.

Het eerste uitgangspunt is dat het huwelijk een Goddelijke instelling is. Volgens het huwelijksformulier is ‘de eerste oorzaak van het huwelijk dat de een de ander trouwelijk helpe en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren’. Bij de huwelijkssluiting wordt voor Gods aangezicht een belofte afgelegd van trouw en liefde aan elkaar.

Het tweede uitgangspunt is dat het huwelijk wel in het paradijs is ingesteld (het huwelijk wordt wel een overgebleven bloem uit het paradijs genoemd), maar dat een huwelijk buiten het paradijs wordt gesloten. Dat betekent dat man en vrouw, door de zondeval gericht zijn op zichzelf. Alle ingrediënten voor disharmonie zijn daarmee aanwezig in een huwelijk.

Het derde uitgangspunt is dat het onderhouden van het huwelijk een opdracht is. Echtparen zijn dat aan elkaar en aan hun kinderen verplicht. Doelstelling: Praktisch en eenvoudig

Paradijsbloem huwelijkstoerusting biedt (jonge) stellen en echtparen gespreksstof en praktische handvatten voor een goed en gezond huwelijk.