• Vernieuwde krachten

  Maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen.(Jesaja 40:31a)

  Zou de HEERE weten hoe het met u gaat? Het huis van Jakob zegt: Mijn weg is
  voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij . De kanttekening
  schrijft, dat in die gelegenheid van ellende de HEERE niet zou weten hoe
  het met Zijn volk gaat. Als Hij Zijn aangezicht verbergt en zij op hun ellende zien,
  dan is dat ook voor Gods kinderen vandaag geen vreemde taal.
  Maar toch, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, kent alle sterren
  (vers 26). Zijn kracht is zo groot en Zijn vermogen zo sterk dat er niet één van
  hen bij Hem onbekend is. En dan gaat het over de sterren, wat dacht u dan van
  Zijn volk? Dat volk wordt aan het begin van Jesaja 40 getroost. Troost, troost
  Mijn volk, zal ulieder God zeggen. De HEERE wil naar hun hart spreken. Naar het
  hart van Jeruzalem.
  Dat volk is zo vaak moedeloos en krachteloos in zichzelf. Ze weten niet hoe het
  moet. De vijand is altijd op de been, is het niet inwendig, dan wel uitwendig. En
  soms kan de vijand zo tekeergaan, dan lijkt het onmogelijk te zijn dat de HEERE
  Zich nog met hen zal inlaten. Die vijand is meestentijds hun eigen bedorven bestaan
  voor God en dat maakt dat het geen wonder zal zijn of de HEERE zal hen
  wegdoen van voor Zijn aangezicht. Kent u dat uit uw leven?
  Wat moeten die moede- en krachtelozen steeds meer en opnieuw leren? Eigen
  krachten te verachten! Want, zegt de profeet Jesaja, de jongen zullen moede en
  mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Jongen en jongelingen
  zijn hier een beeld van de jonge en snelle lieden, die hebben frisse kracht. Maar
  als zij vertrouwen op hun benen (op hun krachten), dan wil God hun geen gunst
  of hulp verlenen. Als we ons betrouwen zetten op eigen krachten, dan zullen we
  zeker vallen.
  Wat dan? Maar die de HEERE verwachten.
  Verwachten is een zaak van het geloof. Ik blijf de HEERE verwachten, dat is
  geloofstaal. Dat is afzien van jezelf en opzien tot de HEERE. Bij de HEERE zijn
  uitkomsten, bij Hem is veel verlossing. Wat is het in geestelijke zin voor het eerst
  en ook telkens weer nodig dat al Zijn volk afgebracht wordt van hun
  terechtkomt, Die het gezegd heeft: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid
  en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Dat is een kracht, een rust, die in de natuur
  niet te vinden is, al mag u zeker daarvan genieten, maar zij geeft geen duurzame
  vernieuwing, dat is altijd maar weer voor een tijd. En daarom gun ik u de verkwikking
  uit de bede van Psalm 84 vers 3:

  Welzalig hij, die al zijn kracht
  En hulp alleen van U verwacht,
  Die kiest de welgebaande wegen;
  Steekt hen de hete middagzon
  In ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
  En stort op hen een milden regen,
  Een regen, die hen overdekt,
  Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

  Ds. J. Beens