Bibliotheek “Capadose”

De bibliotheek is gevestigd in een van de zalen van ons kerkgebouw. Elke woensdagmiddag (behalve in de zomervakantie) en vrijdagavond kunnen er boeken worden geleend. De openingstijden zijn op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur en op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Voor meer informatie en opgave als lid bent u eveneens welkom tijdens de openingsuren.

Het boekenbestand telt ruim 7.700 titels, waarvan ruim 6.000 verschillende (juni 2021). Het bestand omvat: kinderboeken (tot 7 jaar), jeugdboeken (7-13 jaar), leesboeken voor 13 jaar en ouder, studieboeken/naslagwerken: o.a. ethiek, (kerk- en streek) geschiedenis, natuur, opvoeding en gezin, religie, vorstenhuis, stichtelijke lectuur en levensbeschrijvingen

De bibliotheek kent drie soorten abonnementen:
– Een gezinsabonnement (alle gezinsleden t/m 17 jaar en ouders, totaal 12 boeken per keer)
– Een eenpersoonsabonnement (leden vanaf 18 jaar, 4 boeken per keer)
– Een jeugdabonnement (leden t/m 17 jaar, 4 boeken per keer)

Bestuur
In het bestuur van de Stichting Bibliotheek op Gereformeerde Grondslag te Scherpenzeel, “Capadose” hebben vertegenwoordigers zitting van de Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente in Nederland, en van de Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag, waarvan de basisscholen De Wittenberg en De Wartburg uitgaan. Het lidmaatschap staat in eerste instantie open voor leden van de beide kerken en de schoolvereniging. Daarbuiten kan iedereen die de statuten van de stichting onderschrijft zich aanmelden als lid.

Uit onze gemeente hebben zitting in het bestuur:
Dhr. G.G. Baan
Dhr. H. van Grol
Dhr. J.M. Hoepel
Dhr. T. Legemaat
Dhr. R. Mulder