BHV

Door de kerkenraad zijn de volgende personen als BHV-coördinatoren aangesteld.

Coördinator EHBO/BHV

Dhr. M. Sterk
Mob. 06-22 755427

Plv. coördinator

Dhr J. Methorst
Mob. 06-20768186

E-mail:

De volgende personen zijn aangesteld als hulpverleners:

E. Bakker
A. Barten
H. van de Beek
F. Bolier
A. van Dieren
M.A. v. Dijk – van Hoef
G. Evers – Hazeleger
P.M. van de Geer
H.J. Gorter – Bochove
A.W. v. Grol – v/d Braak
A. van Grol
J.M. Hoepel
T.J. Imminkhuizen
M. Linge

D. Methorst
J. Methorst
R.J. Methorst
W. Methorst
H. Oskam
N. Randewijk
A.M. Rijksen – Methorst
G.J. van Roekel
D.J. Siemerink
M. Sterk
M.A. Sinke – van Ginkel
J. van Velthuizen
V.W. Wilbrink – Coppoolse
P. de With

Hulpverlening
De hulpverleners zitten verspreid in de kerkzaal. Zo nodig zullen zij u om hulp verzoeken. Zo niet, blijf dan op uw plaats zitten, zodat er in alle rust geholpen kan worden. Volg in alle gevallen de eventuele aanwijzingen van de hulpverlener(s) op. Indien u onwel wordt en de kerkzaal verlaat, meld u dan af bij één van de (hulp)koster(s). Met uw vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de coördinatoren van de hulpverlening.
Hebt u een beperking of ziekte die van belang is voor de hulpverleners, schroom niet deze te melden bij een van de coördinatoren. In geval van onwel worden kunnen zij sneller de juiste diagnose stellen en op de juiste wijze hulp verlenen.

Ontruiming
Binnen de gemeente zijn de hulpverleners aangesteld om een ontruiming van het kerkgebouw, indien dat nodig mocht zijn, in goede banen te leiden. In het belang van een vlotte en veilige ontruiming is het belangrijk dat de aanwijzingen van deze personen worden opgevolgd. Deze personen zijn herkenbaar aan de reflecterende hesjes.
Een ontruiming tijdens een kerkdienst wordt altijd gemeld door een hulpverlener, door middel van een boodschap vanaf de katheder.
Bij een ontruiming dient u zo snel mogelijk het terrein lopend te verlaten richting de woonwijk. Kerkgangers die verder weg wonen, kunnen zich verzamelen bij De Breehoek, de overige kerkgangers kunnen zich huiswaarts begeven.

Nooduitgang
De nooduitgangen zijn alle voorzien van panieksluiting. Alle gewone deuren zijn zonder sleutel van binnenuit te openen door de deurklink stevig naar beneden te duwen.