Volgende
kerkdiensten

Alle kerkdiensten
Volgende <br>kerkdiensten
Over ons

Over ons

De Gereformeerde Gemeente van Scherpenzeel werd op 29 september 1921 geïnstitueerd. Het huidige kerkgebouw, de Sionkerk, is op 28 mei 2013 in gebruik genomen. De gemeente wordt momenteel gediend door ds. J. Beens.

De Gereformeerde Gemeenten hebben de Bijbel als grondslag. Ze gebruiken de Statenvertaling. De geloofsleer is uitgewerkt in drie belijdenisgeschriften: de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Over ons

De Gereformeerde Gemeente van Scherpenzeel werd op 29 september 1921 geïnstitueerd. Het huidige kerkgebouw, de Sionkerk, is op 28 mei 2013 in gebruik genomen. De gemeente wordt momenteel gediend door ds. J. Beens.

De Gereformeerde Gemeenten hebben de Bijbel als grondslag. Ze gebruiken de Statenvertaling. De geloofsleer is uitgewerkt in drie belijdenisgeschriften: de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Over ons